--> 5-14 Silver chloride (AgCl) - 苏州市贵金属有限公司_炸金花在线网站_信誉博彩游戏平台_最新正规现金赌钱
CHANGSHU CHANGHONG PRECIOUS METAL CO.,LTD
Founded in 1984
 

CHANGSHU CHANGHONG PRECIOUS METAL CO.,LTD

Address: Jiangsu province Changshou City Xieqiao Xinxin road Yushan Town, No. 3
Chairman :Wangxibao     13821234798       Telephone : 0512-52467068         Fax :0512-52467068            mailbox :1047353477@qq.com          
Contacts : Miss Wang      13301574905       Telephone : 0512-53388978         Fax :0512-52610794            Website :www.monteguynes.com    
                                        13946635101                                                                                                               mailbox :185225115@qq.com

Friendship link :China precious metal net      Shanghai Laofengxiang   Shanghai old temple                                    
                                                                             

 
 
在线客服
 
 
 
 
 客服
 Work Time
Mon to Fri :8:30-17:30
Sat to Sun :9:00-17:00
 Contact Details
客服热线:0512-53388978
邮箱:Juewang@monteguynes.com